De Poison Hall-kaart

De Poisoned Hall-kaart in het Backrooms Trading Card Game vormt een gevaarlijk scenario voor spelers die door de kronkelige gangen van de Backrooms navigeren. Deze kaart stelt een gang voor die doordrenkt is met een dodelijk gas en schetst een beeld van een griezelig stille ruimte waar gevaar zich niet manifesteert als een fysieke entiteit, maar als een onzichtbare en verraderlijke dreiging. Overleven hangt hier af van paraatheid; het bezit van een gasmasker zorgt voor een veilige doorgang en de beloningen van de kaarttelling. Als je je zonder een speler waagt, resulteert dit echter in ernstige schade aan het Deck in Hand van de speler, wat het idee versterkt dat de Backrooms even dodelijk als mysterieus kunnen zijn. Intrigerend genoeg kan deze gevaarlijke omgeving ook een tactisch voordeel opleveren tijdens ontmoetingen met entiteiten, waardoor extra schade aan de tegenstanders wordt toegebracht en een strategisch element wordt toegevoegd dat spelers aanmoedigt om risico's af te wegen tegen potentiële beloningen.

In alles zit vergif, en niets is zonder vergif. De dosering maakt het tot een vergif of een geneesmiddel: Paracelsus